Nabrzeże rzeki Parsęty

Nabrzeże rzeki Parsęty odcinek od mostu na ul. Młyńskiej do mostu na ul. Solnej, po stronie ulic: Rzecznej i Szpitalnej


Więcej informacji:

Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 352/3 i 353 obr. 12, dz. nr 56/1, 56/2, 418/1, 418/2 i 409/1 obr. 11
Typ nabrzeże
Konstrukcja murowane
Funkcja regulacja rzeki
Data powstania druga połowa XIX w., przebudowa po 1945 r.
Zakres ochrony Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18

Lokalizacja

Szpitalna, Rzeczna, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272