św. Jana Pawła II 26, Giełdowa 12

Kategoria: Domy mieszkalne

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 190, 192/6 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl modernizm
Data powstania około 1920 r.

Lokalizacja

św. Jana Pawła II 26, Giełdowa 12, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272