Gierczak 5- Dom Schliffenów

Dom Schliffenów - kamienica kupiecka, obecnie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Zabytek budownictwa mieszczańskiego

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 319 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowany
Funkcja Muzeum Oręża Polskiego
Styl gotyk
Data powstania XV w.
Nr wpisu do rejestru nr 19 z dnia 08.11.1954 r.
Zakres ochrony wpis do rejestru zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak 5, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272