1 Maja 9-15

Kategoria: Domy mieszkalne


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki dz. nr 256/3, 256/5, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10 i 256/1 obr. 11
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl modernizm
Data powstania lata 20-te XX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008

Lokalizacja

1 Maja 9-15, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272