Jedności Narodowej 12 - kuźnia

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, kuźnia.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 144/7 obr. 11
Typ kuźnia
Konstrukcja murowany
Funkcja magazyn
Styl eklektyzm
Data powstania lata 90-te XIX w.
Zakres ochrony ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg uchwała nr XXV/346/08 z dnia 24.10.2008

Lokalizacja

Jedności Narodowej 12, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272