Wpisane do rejestru zabytków

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  Nazwa Kategoria
Łopuskiego 42-44 Dawne Gimnazjum katedralne i Gimnazjum realne z parcelą i murem Budynki użyteczności publicznej
Łopuskiego 26-28 - Elektrownia Miejska Obiekty techniki i przemysłowe
Źródlana - ujęcie źródła solanki Obiekty uzdrowiskowe
Wiosenna, Zespół BAS-19 Obiekty obronne i wojskowe
Wczesnośredniowieczne warzelnie soli, stanowisko archeologiczne 2 AZP 15-15/3 Zabytki archeologiczne
Wąska 1 - Akademia Rycerska Budynki użyteczności publicznej
Wąska - relikty Baszty Więziennej z murami obronnymi Ruiny
Warzelnicza, Reduta Schilla (Morast) Wpisane do rejestru zabytków
Śródmieście Miasta Kołobrzeg Wpisane do rejestru zabytków
Sikorskiego - Kamienny Szaniec Budynki usługowe
Ratuszowa 1 - Spichlerz Obiekty techniki i przemysłowe
Portowa - portowy elewator zbożowy północny Obiekty techniki i przemysłowe
Portowa - portowy elewator zbożowy Obiekty techniki i przemysłowe
Plac płk Anatola Przybylskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park im. Stefana Żeromskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park im. Aleksandra Fredry Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park Antoniego Szarmacha Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Osada otwarta, stanowisko archeologiczne 1 AZP 15-15/38 Zabytki archeologiczne
Morska 10 - Fort Ujście Budynki użyteczności publicznej

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272