Wiosenna - cmentarz ewangelicki

Kategoria: Cmentarze

Część dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie na terenie Jednostki Wojska Polskiego, znajdująca się poza granicami parku Antoniego Szarmacha wpisanego do rejestru zabytków,

Fragment dawnego ewangelickiego cmentarza centralnego. Po II wojnie światowej zlikwidowanego. Na większości jego obszaru utworzono Park Antoniego Szarmacha (dawnej: Park Zachodni, Park im. Jedności Narodowej) wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1559 (d. 927) decyzją z dnia 14 grudnia 1976 r. Wschodnia część cmentarza po wojnie została przejęta na cele wojskowe.

Ochronie podlega: układ przestrzenny, historycznie ukształtowane granice, pozostałości cmentarza, układ kompozycji zieleni, szata roślinna i jej skład gatunkowy, zbiorniki i cieki wodne, istniejąca infrastruktura. Należy dążyć do właściwego utrzymania
obiektu, udostępniania i wykorzystania, przy zachowaniu wszystkich elementów historycznych i zabytkowych. Obowiązuje uzgadnianie z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 3/20 obr. 3
Typ cmentarz
Funkcja teren Marynarki Wojennej
Data powstania 1881 r.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Wiosenna , 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272