stanowisko archeologiczne 54 AZP 15-15 / 25

Pracownia tokarska, związana z produkcją naczyń drewnianych, ślady konstrukcji drewnianych i murowanych, wojewódzka ewidencja zabytków.

ul. Dubois 16 ABC, ul. Giełdowa 7 AB, stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowożytne

na obszarze chronionym- śródmieście miasta Kołobrzeg, rej. zabytków a-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na cz dz. 243/19, 243/20, 243/4, 243/5, 243/21, 243/22, 203/10, 230/6, 246, 205/7 obr 12
Typ stanowisko archeologiczne
Styl stare miasto, fragmenty zabudowy XIII-XIV-XV w, czasy nowożytne
Data powstania XIII-XV w
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków, Uchwała Nr XXVIII/264/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

Lokalizacja

Stanisława Dubois, Giełdowa, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272