stanowisko archeologiczne 55 AZP 15-15 / 26

Ułamki naczyń glinianych, fragmenty skór, obuwie, zabytki drewniane i metalowe, beczki, fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, liczne mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, ceglano-kamiennej, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Gierczak 33,39, 40, 41, 42, 43, 44

stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowowozytne

na obszarze chronionym- śródmieście miasta Kołobrzeg, rej. zabytków A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki 298/1, 299/2,299/3, 296/6, 302/3, 301, 300/1, 300/3, 300/4, 303/1, 303/3, 303/4, 304/3-304/5 obr. 12 oraz działki nr 305/1 i 366 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania stare miasto, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272