stanowisko archeologiczne 4 AZP 15-16 / 86

Osada kultura oksywska, fragmenty ceramiki i bryłki polepy. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Mirocice, Stramnica - ślad osadnictwa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 4/7 obr. 20
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania osada kultura oksywska
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

Mirocice, Stramnica, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272