Budowlana 24- kamienica

Kategoria: Domy mieszkalne

budynek położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336

Do zachowania: bryła budynku, kompozycja, podziały i dekoracje elewacji frontowej, kształt i podziały otworów okiennych i kształt balkonu.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 302/1 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja mieszkalna
Styl neoklasycyzm
Data powstania koniec XIX w.

Lokalizacja

Budowlana 24, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272