Budowlana 35

Kategoria: Domy mieszkalne

Ochronie podlegają piwnice pod budynkiem.

położony na terenie chronionym: średniowieczny układ urbanistyczny –  Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1336


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 173/1 obr. 13
Typ budynek mieszkalny
Konstrukcja murowany
Funkcja brak
Styl brak
Data powstania XVII w.
Zakres ochrony Uchwała Nr XXVIII/264/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg

Lokalizacja

Budowlana 35, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272