Piastowska 6

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. dawniej szkoła średnia dla dziewcząt wraz z salą gimnastyczną


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 35 obr. 12
Typ budynek użyteczności publicznej, szkoła średnia dla dziewcząt, sala gimnastyczna
Konstrukcja murowany
Funkcja Zespół Szkół Mechanicznych
Styl historyzm
Data powstania 1896 r.

Lokalizacja

Piastowska 6, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272