Piastowska 9

Kategoria: Budynki usługowe

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. obecnie internat Zespołu szkół mechanicznych


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 28/1 obr. 12
Typ kamienica
Konstrukcja murowana
Funkcja budynek szkolny
Data powstania początek XX w.

Lokalizacja

Piastowska 9, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272