stanowisko archeologiczne 58 AZP 15-15 / 29

Ślady drewnianej zabudowy miejskiej - słupy, dranice oraz zabudowy ceglano - kamiennej (murki działowe piwnic).

ul. Gierczak 16-19, stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowozytne

na obszarze chronionym- Śródmieście Miasta Kołobrzeg- rej. zabytków A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na części: 293, część 294/2, 411 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania XIII-XIV-XV w i czasy nowożytne
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak 16-19, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272