stanowisko archeologiczne 57 AZP 15-15 / 28

Pojedyncze słupy drewniane, liczne mury i murki z cegły gotyckiej i nowożytnej.

ul. Gierczak 16-19, stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowożytne

na obszarze chronionym- śródmieście miasta Kołobrzeg, rejestr zabytków A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 294/2, 411 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania XIII-XIV-XV w
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak 16-19, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272