Koszalińska - osada (28 AZP 14-16 stan arch 1)

Ułamki naczyń z kultury pomorskie, oksywskiej, średniowiecza i nowożytności, bardzo liczne rozorane paleniska, ponad 50. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 3/7, 2 obr. 15
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania kultura pomorska, kultura oksywska, średniowiecze i nowożytność

Lokalizacja

Koszalińska, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272