Mirocice - ślad osadnictwa (75 AZP 15-16 stan arch 40)

Ślad osadnictwa kultura nieokreślona. Stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Karolina Bilska
Tel.: +48 94 35 51 574

Numer działki część 4/2 obr. 20
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania kultura nieokreślona

Lokalizacja

Mirocice, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272