Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Park typu krajobrazowego powstał w momencie likwidacji umocnień fortyfikacyjnych z wykorzystaniem niektórych ich elementów tj. nasypów ziemnych, fosy (staw) oraz lunety Lębork (Lauenburg). Gatunki drzew występujących w parku to głównie: jesiony, lipa drobnolistna oraz kasztanowce białe. Ponadto występują klon pospolity, wierzba biała oraz 5 okazów buka zwyczajnego uznane za pomniki przyrody.


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 206/9, część 207/26 i 206/8 obr. 13
Typ zieleń miejska
Funkcja fragment fortyfikacji głównych, później Park im. Joachima Christiana Nettelbecka
Data powstania ok. 1873 r. w czasie likwidacji umocnień twierdzy kołobrzeskiej
Nr wpisu do rejestru A -1057 wpis z dnia 22.03.2012 r.
Zakres ochrony wpisany do rejestru zabytków

Lokalizacja

Bogusława X, Wodna, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272