stanowisko archeologiczne 3 AZP 15-15/4

Nawarstwienia kulturowe, umocnienie faszynowe terenu, resztki zabudowy miejskiej, wojewódzka ewidencja zabytków.

ul. 1 Armii Wojska Polskiego, ul. Solna, Osada- wczesne średniowiecze VI/VII-XII w, osada miejsca- średniowiecze


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na części: 104/1, 104/2, 159/5, 159/12, 159/13, 343, 138/2, 141/52, 142, 141/37, 141/38, 371 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania VI/VII - XII w.
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

1 Armii Wojska Polskiego, Solna, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272