stanowisko archeologiczne 56 AZP 15-15 / 27

Ułamki ceramiki, skóry, resztki obuwia, przedmioty metalowe, ostroga, noże, przedmioty drewniane. Fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, cegano-kamiennej średniowiecznej i nowożytnej. stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

ul. Gierczak 12 A-F, 22, 23, 24, 25

stare miasto- fragmenty zabudowy XIII- XIV- XV w, czasy nowożytne

na obszarze chronionym - śródmieście miasta Kołobrzeg rej. zabytków A-1366


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki 385, 318/12, 375, 295/2, 290/4, 299/3 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność
Zakres ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

Lokalizacja

ppor Emilii Gierczak, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272