Budowlana - Stare Miasto (60 AZP 15-15 stan arch 31)

Budynek drewniany, fragment ulicy, wojewódzka ewidencja zabytkówdrewnianej.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki na części: 251/5, 252/5, 252/1, 252/4,251/14, 251/15, 208 obr. 12 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania XIII-XIV w. i czasy nowożytne

Lokalizacja

Budowlana, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272