Giełdowa - stare miasto fragmenty zabudowy (61 AZP 15-15 stan arch 32)

Ułamki naczyń z III w i nowożytności, resztki zabudowy drewnianej, zabudowy murowanej, gotyckiej, schron bojowy z 1945 r. oraz 6 szkieletów z czasów II Wojny Światowej, stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki część 205/1, 205/7, 205/12, 250/1, 251/9, 251/15, 250/5 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII w i czasy nowożytne

Lokalizacja

Giełdowa, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272