Gierczak - stare miasto fragmenty zabudowy XIII-XV w, nowożytność (55 AZP 15-15 stan arch 26)

Ułamki naczyń glinianych, fragmenty skór, obuwie, zabytki drewniane i metalowe, beczki, fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, liczne mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, ceglano-kamiennej, stanowisko ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki 298/1, 299/2,299/3, 296/6, 302/3, 301, 300/1, 300/3, 300/4, 303/1, 303/3, 303/4, 304/3-304/5 obr. 12 oraz działki nr 305/1 i 366 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania stare miasto, XIII-XV w., nowożytność

Lokalizacja

Gierczak, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272