Korzeniowskiego 7

obecnie: Ośrodek Wypoczynkowy "Zorza"

obiekt położony na obszarze wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków: Dzielnica Uzdrowiskowa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 85 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja ośrodek wypoczynkowy
Data powstania około 1901 r.
Zakres ochrony Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód

Lokalizacja

Josepha Conrada Korzeniowskiego 7, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272