Rafińskiego 12-14

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

położony na obszarze chronionym- Dzielnica Uzdrowiskowa


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 81/2 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja Jantar Hotel & Spa
Data powstania przełom XIX/XX w.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR XVIII/242/08 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód.

Lokalizacja

Teodora Rafińskiego 12-14, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272