Ściegiennego 5-6

Obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. obiekt położony na obszarze Dzielnicy Uzdrowiskowej


Więcej informacji:

Miejski Konserwator Zabytków - Kierownik Biura
JOLANTA HRYNIO
tel.: +48 94 35 51 638


Główny Specjalista
MALWINA MARKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki dz. nr 80/2 obr. 4
Typ pensjonat
Konstrukcja murowany
Funkcja ośrodek sanatoryjny
Styl o cechach neobarokowych
Data powstania początek XX w.
Zakres ochrony UCHWAŁA NR XLIX/696/22 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4

Lokalizacja

ks. Piotra Ściegiennego 5-6, 78-100, Kołobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272