Wpisane do rejestru zabytków

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  Nazwa Kategoria
Wczesnośredniowieczne warzelnie soli, stanowisko archeologiczne 2 AZP 15-15/3 Zabytki archeologiczne
Osada otwarta, stanowisko archeologiczne 1 AZP 15-15/38 Zabytki archeologiczne
Gierczak 5- Dom Schliffenów Wpisane do rejestru zabytków
Warzelnicza, Reduta Schilla (Morast) Wpisane do rejestru zabytków
Śródmieście Miasta Kołobrzeg Wpisane do rejestru zabytków
Brzeska - obiekt dawnego stanowiska dowodzenia Wpisane do rejestru zabytków
Wąska - relikty Baszty Więziennej z murami obronnymi Ruiny
Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park im. Aleksandra Fredry Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park Antoniego Szarmacha Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park im. Stefana Żeromskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Plac płk Anatola Przybylskiego Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Fredry 18 - Wilczy Szaniec Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Park Teatralny, Plac Koncertów Porannych Parki, ogrody inne formy zaprojektowanej zieleni
Źródlana - ujęcie źródła solanki Obiekty uzdrowiskowe
Budowlana - Wodociągowa Wieża Ciśnień Obiekty techniki i przemysłowe
Ratuszowa 1 - Spichlerz Obiekty techniki i przemysłowe
Łopuskiego 26-28 - Elektrownia Miejska Obiekty techniki i przemysłowe
Portowa - portowy elewator zbożowy Obiekty techniki i przemysłowe
Portowa - portowy elewator zbożowy północny Obiekty techniki i przemysłowe
Bałtycka - Reduta Solna Obiekty obronne i wojskowe

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272