Gierczak - stare miasto fragmenty zabudowy (56 AZP 15-15 stan arch 27)

Ułamki ceramiki, skóry, resztki obuwia, przedmioty metalowe, ostroga, noże, przedmioty drewniane. Fragmenty zabudowy miejskiej drewnianej, mury fundamentowe, piwnice zabudowy murowanej, cegano-kamiennej średniowiecznej i nowożytnej. stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Więcej informacji: Malwina Markiewicz
Tel.: +48 94 35 51 677

Numer działki 385, 318/12, 375, 295/2, 290/4, 299/3 obr. 12
Typ stanowisko archeologiczne
Data powstania wczesne średniowiecze, XIII-XV w., nowożytność

Lokalizacja

Gierczak, 78-100, Kołobrzeg, Poland

Strona www: zabytki.kolobrzeg.eu

Pliki

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272