• Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
  Nazwa Kategoria
Mirocice - ślad osadnictwa (76 AZP 15-16 stan arch 41) Zabytki archeologiczne
Mirocice - ślad osadnictwa (77 AZP 15-16 stan arch 42) Zabytki archeologiczne
Mirocice - ślad osadnictwa (78 AZP 15-16 stan 43) Zabytki archeologiczne
Mirocice, Stramnica - ślad osadnictwa (1 AZP 15-16 stan arch 83) Zabytki archeologiczne
Mirocice, Stramnica - ślad osadnictwa (2 AZP 15-16 stan arch 84) Zabytki archeologiczne
Mirocice, Stramnica - ślad osadnictwa (4 AZP 15-16 stan arch 86) Zabytki archeologiczne
Mirocice - ślad osadnictwa (75 AZP 15-16 stan arch 40) Zabytki archeologiczne
Plac Ratuszowy - stare miasto fragmenty zabudowy (52 AZP 15-15 stan arch 23) Zabytki archeologiczne
Przesmyk - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa (20 AZP 14-15 stan arch 17) Zabytki archeologiczne
Przesmyk - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa (23 AZP 14-15/20) Zabytki archeologiczne
Rzeczna, Gierczak - stare miasto fragmenty zabudowy (53 AZP 15-15/24) Zabytki archeologiczne
Wąska - stare miasto fragmenty zabudowy (48 AZP 15-15/19) Zabytki archeologiczne
Witosa - ślad osadnictwa i osada (69 AZP 15-15/41) Zabytki archeologiczne
Wschodnia - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa (19 AZP 14-15/16) Zabytki archeologiczne
Wschodnia - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa (21 AZP 14-15/18) Zabytki archeologiczne
Wschodnia - punkt osadnictwa i ślad osadnictwa (22 AZP 14-15/19) Zabytki archeologiczne
Dubois, Śródmieście Miasta Kołobrzeg Wpisane do rejestru
Brzeska - obiekt dawnego stanowiska dowodzenia Wpisane do rejestru
Wąska - Baszta Więzienna Ruiny
Kamienna - Batardeau Ruiny
Konopnickiej 3-4 Obiekty uzdrowiskowe

Zabytki Kołobrzeskie, Urząd Miasta. All Rights Reserved.

Joomla Portale by Tomasz Kolasa. Zadzwoń: 600 992 272